Xã hội

Mang thai gần 5 tháng nhưng không biết bệnh nhân bị hiếm muộn, suýt nữa thì tử vong

https://video.molistar.com/2022_06/09/5yo6n2gkjeskcgw0c0cgo4kc/nguoi-lon-tuoi-nen-chu-y-ve-viec-sinh-con-1654778962.mp4