Xã hội

Lời thú nhận của người đàn ông từng bạo hành vợ: "Khoảng thời gian đó khá là khủng hoảng với cuộc đời tôi"

https://video.molistar.com/2022_03/08/ire8lzt79ios4skgsc0kokoc/loi-thu-nhan-cua-nguoi-dan-ong-tung-bao-hanh-vo--khoang-thoi-gian-do-kha-la-khung-hoang-voi-cuoc-doi-toi1646732418.mp4