Xã hội

Lời khai "thủ lĩnh" 17 tuổi cầm đầu nhóm cướp giật ở TP HCM

https://video.molistar.com/2022_03/13/4bmjvi4zxs8400sog8cs4g4o/loi-khai-thu-linh-17-tuoi-cam-dau-nhom-cuop-giat-o-tp-hcm1647162838.mp4