Xã hội

Khoảnh khắc kinh hoàng siêu xe tiền tỷ lao như tên bắn, tông sập cổng nhà dân trong đêm

https://video.molistar.com/2022_03/18/6plz2uskp9sswco08sgsg4kw/khoanh-khac-kinh-hoang-sieu-xe-tien-ty-lao-nhu-ten-ban-tong-sap-cong-nha-dan-trong-dem1647586579.mp4