Xã hội

Quảng Ninh: Khoảnh khắc giải cứu người đàn ông có ý định tiêu cực trên Cầu Bãi Cháy

https://video.molistar.com/2022_06/27/2j0qxy3n3n0gw488wc8w8wcw/moi-viec-deu-co-cach-giai-quyet-sao-phai-nghi-can-nhu-the1656295930.mp4