Xã hội

Kỳ tích: Người phụ nữ sống sót sau 7 ngày rơi xuống vực sâu ở Yên Tử

https://video.molistar.com/2022_05/03/137oyd35r8eocskkw4sk44gg/ky-tich--nguoi-phu-nu-song-sot-sau-7-ngay-roi-xuong-vuc-sau-o-yen-tu1651572962.mp4