Xã hội

Khách VIP kiên trì thử nước hoa suốt 1 năm nhưng... không mua

https://video.molistar.com/2022_06/08/kkg0v9j1alckgwk8084og4go/chia-buon-voi-chu-shop-xit-suot-10-nam-mien-phi-1654658864.mp4