Xã hội

Hai chị gái combat cực căng trong rạp chiếu phim "Em và Trịnh", chỉ vì cười nói to quá không nghe được thoại phim

https://video.molistar.com/2022_06/21/94c4lu5ifdogk4wgs40gwsgc/ong-nao-bat-nhac-phim-ngay-khuc-gay-can-vay1655786313.mp4