Xã hội

Giờ tan ca cuối cùng của công nhân ở thành phố Hồ Chí Minh: Tương lai vô định không biết đi về đâu