Xã hội

Giao dịch "nghìn tỷ" gây bão MXH giữa 2 đại gia BĐS Bình Dương đã diễn ra như thế nào?

https://video.molistar.com/2022_04/27/p95d1bigsq8ssw4ggcc04www/giao-dich-nghin-ti-gay-bao-mxh-giua-2-dai-gia-bds-binh-duong-da-dien-ra-nhu-the-nao1651023894.mp4