Xã hội

Đôi bên mặc cả không thành công, chủ tiệm lao vào combat với khách hàng, cơ quan chức năng vào cuộc xác minh