Xã hội

Để trẻ ngồi trước xe nhưng không tắt máy, người phụ nữ nhận cái kết hú hồn

https://video.molistar.com/2022_05/15/t90zp3iwjm8c0ko0gkgw4wcc/cac-bac-lam-cha-lam-me-nen-luu-y-khi-cho-tre-nho-ngoi-phia-truoc-xe-nhe1652589365.mp4