Xã hội

Đăng tin bán xe còn zin, cam kết chưa đâm đụng của 1 chủ nữ và cái kết khiến dân tình ngã ngửa

https://video.molistar.com/2022_05/06/3r02ecli9b6so44wk0kcgc0o/cam-ket-xe-zin-100-khong-dam-dung-lai-con-1-chu-nu-di-giu-gin-nua-chu1651832926.mp4