Xã hội

Cứ tưởng đẻ được đứa con gái thì được nhờ nhưng sự thật thì...