Đời sống xã hội

Cô gái chui vào gầm xe ăn vạ, tài xế bất lực: "Thôi ra đi, cho mấy ngàn mà ăn mì tôm"


Cộng đồng nổi bật