Xã hội

Chủ quán lên tiếng khi bị tố bán ly cà phê đắt nhất Việt Nam

https://video.molistar.com/2022_04/12/di3v1twu2qok4g0csgwcsk0s/chu-quan-len-tieng-khi-bi-to-ban-ly-ca-phe-dat-nhat-viet-nam1649752327.mp4