Xã hội

Chủ nhà trọ không chịu trả hơn 150 triệu đồng tiền cọc, mất tích không liên lạc, nhiều sinh viên Đh Quốc Gia TP.HCM cầu cứu

https://video.molistar.com/2022_06/03/20718spk1ptwk8k8c8wow0c4/sinh-vien-dh-quoc-gia-tp-hcm-cau-cuu-roi-vao-tinh-the-kho-khan-1654247819.mp4