Xã hội

Chị gái Dung Hà- bà trùm đất cảng một thời vừa bị bắt giữ khi tuồn 1,6 tấn mai thúy về Việt Nam