Xã hội

Cảnh mẹ con cô giáo mầm non ôm nhau chặt cứng khi được đưa lên bờ

https://video.molistar.com/2022_05/11/3smmg66zdgsgc4wgoo0osw4w/cung-mot-qua-ta-co-nguoi-nang-duoc-co-nguoi-khong-va-ap-luc-tam-li-cung-the1652235157.mp4