Xã hội

Cảnh báo chiêu cướp đồ trắng trợn giữa ban ngày trong vòng 1 nốt nhạc

https://video.molistar.com/2022_05/16/c6qr9nrpm3kkk8ocgw4cc8og/thu-doan-moi-cua-bon-cuop-moi-nguoi-canh-giac-nhe1652672724.mp4