Xã hội

Cảm động: Anh phụ hồ bất chấp mưa to, nước ngập đến nửa người lao ra cứu nguy cho xe máy bị ngã

https://video.molistar.com/2022_06/01/9s75hixi1fs488s88gw8o4k8/cam-on-anh-vi-tinh-than-tuong-than-tuong-ai-cua-minh1654056901.mp4