Xã hội

Bộ Y tế thông báo F0 có thể ra khỏi nơi cách ly nhưng cần đảm bảo điều kiện này