Xã hội

Bị Twitter xoá bài liên tục, Elon Musk "tức quá" bỏ 43 tỷ đô mua lại luôn

https://video.molistar.com/2022_04/26/6z1y07t3r8so0o04o80okkkc/bi-twitter-xoa-bai-lien-tuc-elon-mush-tuc-qua-bo-43-ty-do-mua-lai-luon1650945649.mp4