Xã hội

Bé gái Pa Cô dung mạo trời ban, catwalk thần thái: Gia đình thuộc hộ nghèo, mơ làm Hoa hậu

https://video.molistar.com/2022_03/07/abkxqjse9ag4o4wkg8owggs8/be-gai-pa-co-dung-mao-troi-ban-catwalk-than-thai--gia-dinh-thuoc-ho-ngheo-mo-lam-hoa-hau1646625881.mp4