Xã hội

Bà chủ quán bò nướng Sài Gòn đeo 70 cây vàng tới mức "đỏ người" chỉ để chờ khách hàng đến làm 1 điều

https://video.molistar.com/2022_03/18/t766csrrzvkk44k4oo8kw4go/ba-chu-quan-bo-nuong-sai-gon-deo-70-cay-vang-toi-muc-do-nguoi-chi-de-cho-khach-hang-den-lam-1-dieu1647586940.mp4