Xã hội

Bà chủ quán bò nướng Sài Gòn đeo 70 cây vàng tới mức "đỏ người" chỉ để chờ khách hàng đến làm 1 điều