Xã hội

2 tài xế xe lớn bất lực khi chủ nhà ngang nhiên đỗ xe giữa đường

https://video.molistar.com/2022_05/05/o0nvh9wynqookwcoc004ogo8/2-tai-xe-xe-lon-bat-luc-khi-chu-nha-ngang-nhien-do-xe-giua-duong1651723230.mp4