Đời sống xã hội

2 đối tượng trộm chó dùng bột ớt và súng điện tự chế chống trả khi bị truy đuổi

Cộng đồng nổi bật