Showbiz

Xôn xao video Hoài Linh, Hứa Minh Đạt bị "tấn công" khi biểu diễn trên sân khấu, thực hư ra sao?

https://video.molistar.com/2022_06/12/pcwx5nyuajkkgk08g8cocowo/hoai-linh-va-hua-minh-dat-bi-nem-do-vat-khi-bieu-dien-tai-hoi-cho-1655019386.mp4