Showbiz

Võ Đăng Khoa: "Mến gái miền Tây" là sai lầm tuổi trẻ nhưng tôi chấp nhận điều đó!