Showbiz

Từ nay hãy gọi Linh Ka là ca sĩ: Visual đỉnh cao, có xứng làm đối thủ của Chi Pu?