Showbiz

Tổng hợp clip "tóp tóp" của Đoàn Thiên Ân, "Miss tóp tóp" gọi tên nàng hậu Kim Xuyến