Showbiz

TikToker CiiN chi 180 triệu quay 1 video TikTok: "Muốn sản phẩm chỉn chu thì phải đánh đổi"