Showbiz

Thanh Thanh Huyền sẵn sàng làm meme khi Hoàng Phương đăng quang, truyền vía thi quốc tế cách nhà 5km