Showbiz

Thanh Tâm chia sẻ về việc xuống phố "kêu gọi" không bắt mọi người ủng hộ ngay lập tức