Showbiz

Thanh Khoa: Tôi cũng là fan của Thảo Nhi Lê, nếu có cơ hội chắc chắn sẽ thi Miss Universe 2023