Showbiz

Thái Công lên tiếng trước hình ảnh tự xách vali, đi hãng máy bay giá rẻ

https://video.molistar.com/2022_04/21/y1gczmh2dfk0ckgcsow80sgw/thai-cong-len-tieng-truoc-hinh-anh-tu-xach-vali-di-hang-may-bay-gia-re1650506719.mp4