Showbiz

Son Ye Jin đã nói 1 điều về chuyện kết hôn 8 năm trước, ai ngờ đến nay đã trở thành hiện thực