Showbiz

Sốc: Rich Kid Ngọc Thanh Tâm từng là nạn nhân của bạo lực học đường tại trường quốc tế TPHCM

https://video.molistar.com/2022_05/29/jnrg4odxko0ksokccw4g444g/mong-nha-truong-som-giai-quyet-triet-de-lay-lai-chu-tin-11653827958.mp4