Showbiz

Sau Miss Grand International 2021, Thùy Tiên vừa nhận thêm 1 tin vui đặc biệt

https://video.molistar.com/2022_03/05/kh2amuexetcw8s00g4k04oss/thuy-tien-34121646465791.png