Showbiz

Sau 7 năm ẩn cư, Minh Thư hài lòng với hình tượng "Gái nhảy" và thích mặc đồ bơi ra vườn hái bưởi