Showbiz

Sao nam "Reply 1988" Choi Sung Won viết sẵn di chúc vì mắc bệnh ung thư máu, đến thở cũng thấy đau đớn