Showbiz

Sao nam "Reply 1988" Choi Sung Won viết sẵn di chúc vì mắc bệnh ung thư máu, đến thở cũng thấy đau đớn

https://video.molistar.com/2022_03/31/nm6uk61v4pc8s8okwcgos48k/sao-nam-reply-1988-choi-sung-won-viet-san-di-chuc-vi-mac-benh-ung-thu-mau-den-tho-cung-thay-dau-don1648696349.mp4