Showbiz

Làm idol chán chê, nay bắt gặp Sakura bán bánh cá ở ga Gangnam