Showbiz

Phốt cực căng: Nam chính 'Người ấy là ai' vừa tán đổ 'Nàng thơ' của Đen Vâu, bị tố lừa dối bắt cá 'N' tay