Showbiz

PHỎNG VẤN: Nam diễn viên trẻ tố Minh Béo dụ dỗ gặp mặt kể chi tiết mối quan hệ, tung thêm tin nhắn gây phẫn nộ

https://video.molistar.com/2022_04/20/6xkqqbypnbc4w4s8s88k0og8/phong-van--nam-dien-vien-tre-to-minh-beo-du-do-gap-mat-ke-chi-tiet-moi-quan-he-tung-them-tin-nhan-gay-phan-no1650426249.mp4