Showbiz

Phỏng vấn độc quyền: Thiên Ân bật khóc cảm ơn Mẹ Dung và Fan trước Final Walk Miss Grand Vietnam