Showbiz

Phi Thanh Vân hỏi đố BGK Mrs International Global 2023: "Trí tuệ và nhan sắc, điều nào quan trọng"