Showbiz

Phạm Kim Dung: Áp lực vì Mai Phương, Bảo Ngọc thành công, Bùi Khánh Linh nổi nhất Miss World Vietnam