Showbiz

NS Hồng Sáp trần tình trước ồn ào bị hậu bối "ngó lơ", nói rõ sự thật về tính cách của Thoại Mỹ

https://video.molistar.com/2022_03/04/ivo2souu7rscwkcwook8w44w/nghe-si-ngoc-sap-len-tieng-lam-sang-to-doan-clip-netizen-nghi-bi--ngo-lo--molistar-onhaxemtin-ngocsap-thoaimy-ngolo1646381914.mp4