Showbiz

Người mẫu Chanyo Thanh Tín bị tác động vô cớ: Hung thủ kể khổ mắc bệnh nặng, tâm lý bất ổn