Showbiz

Người đẹp nhân ái HHVN 2023- Ngọc Mai chưa kịp cầm nóng danh hiệu đã có ngay phốt "bốc phét"